Evangelie

Wat is het Evangelie?
Dat je een nieuw leven kunt beginnen.
Dat al je zonden, fouten kunnen worden vergeven.
Dat je nu een nieuwe, andere geest kunt ontvangen.
Dat Jezus ons daarbij helpt en zijn engelen.
Jezus kun je zien als God, de Zoon van God en simpelweg als een groot leermeester, spiritueel leraar! Zijn weg is een weg gebleken naar God zelf, de Allerhoogste. Maar sommige mensen denken dat het geloven in Jezus voldoende is, enkel dat genoeg is om echt God te leren kennen. Ik denk het niet!
Wat ook belangrijk is dat je gelooft dat Jezus (Yeshua) de lang verwachtte Messias (Christus) is van het volk Israel en alle andere volkeren hier op aarde. Hij, Jezus Christus, is nimmer echt van ons weggegaan, tweeduizend jaar geleden! Hij is altijd aan ons blijven verschijnen. Mensen bleven zijn hemelse verschijning zien. Bleven hem ervaren. Hij bleef de grote herder voor zijn volgelingen, discipelen!…
Vele wonderen en andere grote werken zijn in zijn naam gebeurd. En nog steeds leeft hij onder ons!
Gods Koninkrijk grijpt nog altijd om zich heen maar mensen zien dat niet. Want ze verwachten een spektakel komst, show! Een christelijke Jezus die op de wolken zal komen!…
Maar hij is niet afwezig en kan nu ervaren worden. Ook het Rijk van God!…

Volgens de woorden van Jezus in het Nieuwe Testament:
‘en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.’
Marcus 1:15.

‘En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze.
En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u.’
Lukas 17:20-21.

‘Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.’
Johannes 3:3

‘En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.’
Mattheus 18:3.

‘Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen.’
Mattheus 12:28.

‘Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
Mattheus 7:21.

‘Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen; u gaat er immers zelf niet binnen, en hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnengaan.’
Mattheus 23-13

‘Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.’
Johannes 18:36

(Uit de Herziene Statenvertaling.)

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

<span>%d</span> bloggers liken dit: