Lingam

‘Een lingam (Sanskriet: लिङ्गं; ook linga of Shiva linga) is in het hindoeïsme een fallusvormig, langwerpig voorwerp, meestal een kleine pilaar of zuil, dat de scheppingskracht van de god Shiva representeert. Lingams zijn bijna altijd van steen.’WikipediA.
Weet dat de kracht van Shiva een vernietigende kracht is maar… om een nieuwe schepping mogelijk te maken!…
In het Oude Testament komt ook de relatie tot God tot uitdrukking, wat een steen betreft:
‘Daarna stond Jakob ’s morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op.’ (…) ‘Deze steen, die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn.’ (Genesis 28:16-22). Dit kwam nadat hij een goddelijke droom had gehad die nacht!…
Verder wordt er in Daniel overgesproken, over een machtige steen!
‘totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld’ (…) ‘In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen, dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.’ – Daniel 2:34 en 44.
En in het Nieuwe Testament staat:
Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.’ – Handelingen 4:11. (HSV)
Ik heb een lingam, die mij herinnert aan de Avatar, de incarnatie van God.

%d bloggers liken dit: