Home

‘Hij die alles kent behalve zichzelf, mist alles’

Levensvragen

We hebben allemaal vragen en levensvragen, nietwaar?
Ik probeer er een paar te beantwoorden maar zelfkennis gaat niet over dat je een ander aan het woord laat maar dat jezelf innerlijk op ontdekking uitgaat!
Toch wil ik niet dat mensen onnodig een bepaalde weg zouden moeten gaan bewandelen: ik hoop dus mijn steentje hier zo bij te dragen, met het videoblog:
Steeds drie aparte vragen!…

Nathanji

Reeds besproken: vragen over God, christen zijn en verlicht zijn; politiek, homoseksuele voorkeur en vegetarisme; geweld, vergeven en seks; het brein, meditatie en gebed; non-dualiteit, advaita vedanta, en bhakti-yoga;  vrede, innerlijke vrede en geluk; liefde, waarheid en zelfkennis; geloof, kennis en wetenschap; (anti)meester, Bhagwan en Krishnamurti; engelen, demonen en sjamanen; geluk, ongeluk en inzicht; charlatans, goeroes en het publiek; haat, afgunst en onthechting; geld, succes en hoop;  lezingen, satsangs en dharsans; gezag, inspraak en inspiratie; moksha, nirvana en Godrealisatie; eeuwigheid, hier en nu en ik; Mindfulness, Zen en Kijken naar jezelf;  toekomstvoorspellingen, profetieën en astrologie; de weg, geen-weg en de middenweg; sat, chit en ananda; voorspellende dromen, boodschappende engelen en over de leiding van de Heilige Geest; de nieuwe wereld, wederkomst van Christus en ‘wie ben ik?’; kennis, inzicht en verlichting; spirituele leraar, guru en meester;